Dienu skats Iteratīvais skats

Nodarbību saraksts

2023. gada rudens semestris

RFMT Mākslas terapija 2. studiju gads

Grupa: RFMT2022v1

Diena Laiks Studiju kurss / Telpa / Pasniedzējs Komentāri
sestd.
02.09.2023
09:00 - 10:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Elīna Akmane
10:45 - 12:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Elīna Akmane
piektd.
08.09.2023
09:00 - 10:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība)
telpa: 182.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Sanita Šuriņa
10:45 - 12:15 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība)
telpa: 182.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Sanita Šuriņa
16:30 - 19:30 Psihosomātiskā medicīna (Lekcija - video ieraksts)
Velga Sudraba
sestd.
09.09.2023
09:00 - 10:30 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
10:45 - 12:15 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
16:30 - 19:30 Psihosomātiskā medicīna (Lekcija - video ieraksts)
Velga Sudraba
piektd.
15.09.2023
09:00 - 10:30 Individuālā mākslu terapija praksē (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Jana Duhovska
10:45 - 12:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - video ieraksts)
Jana Duhovska
13:00 - 14:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - video ieraksts)
Jana Duhovska
16:30 - 19:30 Psihosomātiskā medicīna (Lekcija - video ieraksts)
Velga Sudraba
sestd.
16.09.2023
09:00 - 10:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Inga Bitēna
10:45 - 12:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Inga Bitēna
16:30 - 19:30 Psihosomātiskā medicīna (Lekcija - video ieraksts)
Velga Sudraba
piektd.
22.09.2023
09:00 - 10:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība)
telpa: 185.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Kristīne Mārtinsone
10:45 - 12:15 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība)
telpa: 185.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Kristīne Mārtinsone
13:00 - 16:00 Psihosomātiskā medicīna (Nodarbība)
telpa: 182.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Velga Sudraba
sestd.
23.09.2023
09:00 - 10:30 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Jana Duhovska
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Elīna Akmane
10:45 - 12:15 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Jana Duhovska
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Elīna Akmane
piektd.
29.09.2023
09:00 - 12:00 Psihosomātiskā medicīna (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Velga Sudraba
13:00 - 14:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Ilze Plūme
14:45 - 16:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Ilze Plūme
sestd.
30.09.2023
09:00 - 10:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Indra Majore-Dūšele
10:45 - 12:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Indra Majore-Dūšele
piektd.
06.10.2023
09:00 - 12:00 Psihosomātiskā medicīna (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Velga Sudraba
sestd.
07.10.2023
09:00 - 10:30 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Jana Duhovska
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Ilze Plūme
10:45 - 12:15 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Ilze Plūme
(B) Mūzikas terapija II (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Jana Duhovska
piektd.
13.10.2023
09:00 - 10:30 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Anda Upmale-Puķīte
10:45 - 12:15 Mākslu terapijas procesa pamatprincipi (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Anda Upmale-Puķīte
13:00 - 14:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Sanita Šuriņa
14:45 - 16:15 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Sanita Šuriņa
sestd.
14.10.2023
09:00 - 12:00 Psihosomātiskā medicīna (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Velga Sudraba
piektd.
20.10.2023
09:00 - 10:30 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Elīna Akmane
10:45 - 12:15 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Elīna Akmane
sestd.
21.10.2023
09:00 - 10:30 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Grieta Pīrāga
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inga Bitēna
10:45 - 12:15 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inga Bitēna
(B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Grieta Pīrāga
piektd.
27.10.2023
09:00 - 10:30 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inga Bitēna
10:45 - 12:15 (B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
(B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inga Bitēna
sestd.
28.10.2023
09:00 - 10:30 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Ilze Plūme
(B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
10:45 - 12:15 (B) Vizuāli plastiskās mākslas terapija II (Nodarbība)
telpa: 161.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Ilze Plūme
(B) Mūzikas terapija II (Nodarbība)
telpa: 162.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
piektd.
03.11.2023
13:00 - 14:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
telpa: 185.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Sanita Šuriņa
14:45 - 16:15 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
telpa: 185.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Sanita Šuriņa
sestd.
04.11.2023
09:00 - 10:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
piektd.
10.11.2023
09:00 - 10:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
10:45 - 12:15 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
piektd.
24.11.2023
09:00 - 10:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Kristīne Mārtinsone
sestd.
25.11.2023
09:00 - 10:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
10:45 - 12:15 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
sestd.
02.12.2023
09:00 - 10:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
13:00 - 14:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Sanita Šuriņa
piektd.
08.12.2023
13:00 - 14:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība)
telpa: 187.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
14:45 - 16:15 Supervīzijas grupa (Nodarbība)
telpa: 187.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
sestd.
09.12.2023
10:45 - 12:15 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Sanita Šuriņa
piektd.
15.12.2023
13:00 - 14:30 Maģistra darba izstrādes teorētiskie un metodoloģiskie pamati (Nodarbība)
telpa: 185.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Sanita Šuriņa
sestd.
16.12.2023
08:45 - 10:15 Supervīzijas grupa (Nodarbība)
telpa: 187.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
10:30 - 12:00 Supervīzijas grupa (Nodarbība)
telpa: 187.telpa, Jāņa Asara iela, 5, Rīga, 1.stāvs
Inese Paiča
13:00 - 14:30 Individuālā mākslu terapija praksē (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Jana Duhovska
piektd.
05.01.2024
13:00 - 14:30 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča
14:45 - 16:15 Supervīzijas grupa (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Inese Paiča