Dienu skats Iteratīvais skats

Nodarbību saraksts

2023. gada rudens semestris

SVF Sabiedrības veselība 2. studiju gads

Grupa: SVF2022v2

Diena Laiks Studiju kurss / Telpa / Pasniedzējs Datumi/Periodi Komentāri
pirmd.
08:30 - 10:00 Ievads socioloģijā (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Inese Stars
28.08.2023 - 18.09.2023
10:00 - 13:00 Sabiedrības veselība (Nodarbība)
telpa: P11.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 1.stāvs
Anda Ķīvīte-Urtāne
04.12.2023 - 11.12.2023
10:15 - 11:45 Ievads socioloģijā (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Inese Stars
28.08.2023 - 18.09.2023
14:00 - 15:30 Mikrobioloģija (Nodarbība)
telpa: B-308.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 3.stāvs
Aigars Reinis
11.09.2023 - 30.10.2023
15:00 - 16:30 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Lekcija)
Solvita Melne
11.12.2023
08.01.2024
16:30 - 18:00 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Nodarbība)
Solvita Melne
11.12.2023
08.01.2024
18:15 - 19:45 Patoloģijas kurss sabiedrības veselības speciālistiem (Nodarbība)
telpa: A-126.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Klāvs Smidrovskis
28.08.2023
04.09.2023
11.09.2023 - 13.11.2023
otrd.
10:00 - 11:30 Sabiedrības veselība (Lekcija - attālinātā tiešsaiste)
Lauma Spriņģe
29.08.2023
Matemātiskā statistika I (Nodarbība)
telpa: A106.telpa, Baložu iela, 14A, Rīga, 1.stāvs
Vinita Cauce
12.09.2023 - 07.11.2023
21.11.2023 - 12.12.2023
02.01.2024 - 09.01.2024
13:30 - 16:30 Sabiedrības veselība (Nodarbība)
telpa: P25.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 2.stāvs
Lauma Spriņģe
05.09.2023 - 31.10.2023
21.11.2023 - 28.11.2023
15:00 - 16:30 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Lekcija)
Solvita Melne
09.01.2024
16:30 - 18:00 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Nodarbība)
Solvita Melne
09.01.2024
16:45 - 18:15 Sabiedrības veselība (Lekcija)
telpa: P25.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 2.stāvs
Inese Gobiņa
19.09.2023
trešd.
11:00 - 13:15 Vides veselība I (Nodarbība)
telpa: B-301.telpa, Baložu iela, 14, Rīga, 3.stāvs
Darja Kaļužnaja
06.09.2023 - 25.10.2023
12:00 - 13:30 Matemātiskā statistika I (Nodarbība)
telpa: A109.telpa, Baložu iela, 14A, Rīga, 1.stāvs
Vinita Cauce
15.11.2023
14:30 - 16:00 Medicīnas terminoloģija angļu valodā (Nodarbība)
telpa: Hipokrāta auditorija, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Svetlana Muhejeva
30.08.2023 - 13.12.2023
15:00 - 16:30 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Lekcija)
Solvita Melne
03.01.2024 - 10.01.2024
16:30 - 18:00 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Nodarbība)
Solvita Melne
03.01.2024 - 10.01.2024
ceturtd.
09:00 - 10:30 Ievads socioloģijā (Nodarbība)
telpa: P11.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 1.stāvs
Inese Stars
31.08.2023 - 21.09.2023
10:45 - 12:15 Ievads socioloģijā (Nodarbība)
telpa: P11.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 1.stāvs
Inese Stars
31.08.2023 - 21.09.2023
12:00 - 15:00 Sabiedrības veselība (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Mirdza Kursīte
30.11.2023
13:00 - 16:00 Epidemioloģija (Nodarbība)
telpa: P24.telpa, Kronvalda bulvāris, 9, Rīga, 2.stāvs
Solvita Kļaviņa-Makrecka
14.09.2023 - 12.10.2023
26.10.2023 - 09.11.2023
17:00 - 18:30 (B) Farmakoloģijas pamati (Lekcija - video ieraksts)
Diāna Klāva
05.10.2023
12.10.2023
26.10.2023 - 14.12.2023
17:45 - 20:00 (B) Farmakoloģijas pamati (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Margarita Zvonkova
19.10.2023
piektd.
14:00 - 17:00 Sabiedrības veselība (Nodarbība - attālinātā tiešsaiste)
Mirdza Kursīte
17.11.2023
15:00 - 16:30 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Lekcija)
Solvita Melne
15.12.2023
05.01.2024 - 12.01.2024
16:30 - 18:00 (B) Seksuālā veselība un izglītība (Nodarbība)
Solvita Melne
15.12.2023
05.01.2024 - 12.01.2024
sestd.
08:00 - 09:30 Vides veselība I (Lekcija - video ieraksts)
Darja Kaļužnaja
02.09.2023 - 23.09.2023
13:30 - 15:00 Patoloģijas kurss sabiedrības veselības speciālistiem (Lekcija - video ieraksts)
Klāvs Smidrovskis
02.09.2023 - 23.09.2023
15:30 - 17:00 Mikrobioloģija (Lekcija - video ieraksts)
Aigars Reinis
09.09.2023 - 28.10.2023