Dienu skats Iteratīvais skats

Nodarbību saraksts

2023. gada rudens semestris

EDAMN Ekonomiskās drošības aizsardzība 1. studiju gads

Grupa: EDAMN2023v1

Diena Laiks Studiju kurss / Telpa / Pasniedzējs Datumi/Periodi Komentāri
piektd.
08:30 - 10:00 (B) Operatīvās darbības tiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs (Lekcija)
telpa: K-204.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Aleksandrs Višņakovs
08.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā (Lekcija)
telpa: A-203.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 2.stāvs
Dzintra Atstāja
22.09.2023
Operatīvā darbība un cilvēktiesības (Nodarbība)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Aivars Uminskis
03.11.2023
08.12.2023
Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Ilze Sokolovska
24.11.2023
Ekonomisko risku identificēšana (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Inna Dovladbekova
22.12.2023
05.01.2024
10:15 - 11:45 (B) Operatīvās darbības tiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs (Lekcija)
telpa: K-204.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Aleksandrs Višņakovs
08.09.2023
06.10.2023
Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā (Nodarbība)
telpa: A-203.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 2.stāvs
Dzintra Atstāja
22.09.2023
Operatīvā darbība un cilvēktiesības (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Aivars Uminskis
20.10.2023
03.11.2023
Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Ilze Sokolovska
24.11.2023
Finanšu un nodokļu tiesības (Eksāmens)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Atis Bičkovskis
08.12.2023
Ekonomisko risku identificēšana (Nodarbība)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Inna Dovladbekova
22.12.2023
05.01.2024
13:00 - 14:30 Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā (Lekcija)
telpa: K-204.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Dzintra Atstāja
08.09.2023
24.11.2023
08.12.2023
(B) Operatīvās darbības tiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs (Nodarbība)
telpa: A-203.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 2.stāvs
Aleksandrs Višņakovs
22.09.2023
03.11.2023
Operatīvā darbība un cilvēktiesības (Lekcija)
telpa: A-206.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 2.stāvs
Aivars Uminskis
06.10.2023
20.10.2023
Ekonomisko risku identificēšana (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Anželika Berķe-Berga
22.12.2023
Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums (Eksāmens)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Aelita Zīle
05.01.2024
14:45 - 16:15 Finanšu un nodokļu tiesības (Lekcija)
telpa: K-204.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Atis Bičkovskis
08.09.2023
22.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
Zinātniskā pētniecība ekonomiskajā drošībā (Nodarbība)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Dzintra Atstāja
24.11.2023
Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums (Nodarbība)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Andris Požarskis
08.12.2023
Ekonomisko risku identificēšana (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Anželika Berķe-Berga
22.12.2023
16:30 - 18:00 Finanšu un nodokļu tiesības (Lekcija)
telpa: K-204.telpa, Dzirciema iela, 16, Rīga, 2.stāvs
Atis Bičkovskis
08.09.2023
22.09.2023
06.10.2023
20.10.2023
03.11.2023
Ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kriminālistiskais raksturojums (Lekcija)
telpa: A-103.telpa, Kuldīgas iela, 9C, Rīga, 1.stāvs
Aldona Kipāne
24.11.2023
08.12.2023